Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Наименование на поръчката Обект на Обществената Поръчка
28.02.2013

Предварително обявление 

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Строителство
28.02.2013

Предварително обявление

Строителство
28.02.2013

Предварително обявление

Доставки
28.02.2013

Предварително обявление

Доставки
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление 

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление 

Услуги
28.02.2013

Предварително обявление

Строителство