Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Наименование на поръчката Обект на Обществената Поръчка
27.02.2015 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за категория услуга № 11
27.02.2015 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за доставки
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория доставки
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 12
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 7
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 6
27.02.2015 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 1
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Предварително обявление Строителство
27.02.2015 Периодично индикативно обявление Строителство
27.02.2015 Периодично индикативно обявление Услуги - категория № 12
10.02.2015 Периодично индикативно обявление Услуги - категория № 12
29.01.2015 Наемане на два броя газотурбинни двигатели НК 12 СТ Доставка