Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Наименование на поръчката Обект на Обществената Поръчка
29.02.2016 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за доставки Доставки
29.02.2016 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за категория услуга № 8 услуги - категория № 8
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 1 Услуги - категория 1
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 7 Услуги - категория 7
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 23 услуги - категория 23
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 27 услуги - категория 27
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори - доставки Доставки
29.02.2016 Периодично индикативно обявление - специални сектори Услуги - категория № 12
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство
29.02.2016 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Строителство