INTERCONNECTION POINTS

Interconnection points that connect the transmission system of Bulgartransgaz to the transmission systems of the adjacent operators:

Negru Voda 1(RO)/Kardam (BG) – entry-exit point of Bulgartransgaz’s National Gas Transmission Network. Interconnection point with STNG TRANSGAZ SA (Romania). EIC: 21Z000000000159I

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) – entry point to Bulgartransgaz’s Gas Transmission Network for Transit Transmission. Interconnection point with STNG TRANSGAZ SA (Romania). EIC: 21Z000000000160X

Kulata (BG)/Sidirokastron (GR) – entry-exit point of Bulgartransgaz’s Gas Transmission Network for Transit Transmission. Interconnection point with DESFA SA (Greece). EIC: 21Z000000000020C

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) - exit point of Bulgartransgaz’s Gas Transmission Network for Transit Transmission. Interconnection point with BOTAS (Turkey). EIC: 21Z000000000157M

Kyustendil (BG)/Zidilovo (MK) - exit point of Bulgartransgaz’s Gas Transmission Network for Transit Transmission. Interconnection point with GA-MA (Macedonia). EIC: 21Z000000000137S

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) – entry-exit point of Bulgartransgaz’s National Gas Transmission Network. Interconnection point with STNG TRANSGAZ SA (Romania). EIC: 21Z0000000002798

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) - entry point of Bulgartransgaz’s Gas Transmission Network for Transit Transmission. Interconnection point with BOTAS (Turkey). EIC: 58Z-00000015-S2M

 

BALANCING ZONES

Bulgartransgaz’s gas transmission system consists of two balancing zones:

National Gas Transmission Network, EIC: 21Y000000000026E

Gas Transmission Network for Transit Transmission, EIC: 21Y000000000027C

The balancing zones are connected at GMS Ihtiman and GMS Lozenets:

GMS Ihtiman - entry-exit connection point between Bulgartransgaz's National gas transmission network and Bulgartransgaz's Gas transmission network for transit transmission, EIC: 21Z000000000308R

GMS Lozenets - entry-exit connection point between Bulgartransgaz's National gas transmission network and Bulgartransgaz's Gas transmission network for transit transmission. EIC: 58Z--LOZENETS--C

 

UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITY

UGS Chiren - Underground gas storage operated by Bulgartransgaz EAD, EIC: 21W000000000031C

The underground gas storage Chiren is connected with Bulgartransgaz’s National gas transmission network at GMS Chiren:

GMS Chiren - entry-exit connection point between Bulgartransgaz's national gas transmission network and the underground gas storage Chiren, EIC: 21Z000000000349D