Актуални дневни данни

 

 

 

 

Дневни отчети за технически, зает и свободен капацитет, краткосрочни услуги на входни и изходни точки на газопреносната система и дневни потоци на основнитe пунктове

 

 

 

 

Дата Размер на файла Файл Свали
23.02.2019 50688 20190223.xls Свали
23.02.2019 350146 20190223.pdf Свали
22.02.2019 50688 20190222.xls Свали
22.02.2019 350146 20190222.pdf Свали
21.02.2019 50688 20190221.xls Свали
21.02.2019 350146 20190221.pdf Свали
20.02.2019 350146 20190220.pdf Свали
20.02.2019 50688 20190220.xls Свали
19.02.2019 50688 20190219.xls Свали
19.02.2019 350146 20190219.pdf Свали