Актуални дневни данни

 

 

 

 

Дневни отчети за технически, зает и свободен капацитет, краткосрочни услуги на входни и изходни точки на газопреносната система и дневни потоци на основнитe пунктове

 

 

 

 

Дата Размер на файла Файл Свали
17.12.2018 50688 20181217.xls Свали
17.12.2018 350146 20181217.pdf Свали
16.12.2018 50688 20181216.xls Свали
16.12.2018 350146 20181216.pdf Свали
15.12.2018 50688 20181215.xls Свали
15.12.2018 350146 20181215.pdf Свали
14.12.2018 350146 20181214.pdf Свали
14.12.2018 50688 20181214.xls Свали
13.12.2018 50688 20181213.xls Свали
13.12.2018 350146 20181213.pdf Свали