Актуални дневни данни

 

 

 

 

Дневни отчети за технически, зает и свободен капацитет, краткосрочни услуги на входни и изходни точки на газопреносната система и дневни потоци на основнитe пунктове

 

 

 

 

Дата Размер на файла Файл Свали
22.04.2019 50688 20190422.xls Свали
22.04.2019 350146 20190422.pdf Свали
21.04.2019 50688 20190421.xls Свали
21.04.2019 350146 20190421.pdf Свали
20.04.2019 350146 20190420.pdf Свали
20.04.2019 50688 20190420.xls Свали
19.04.2019 50688 20190419.xls Свали
19.04.2019 350146 20190419.pdf Свали
18.04.2019 50688 20190418.xls Свали
18.04.2019 350146 20190418.pdf Свали