След приключване на открита процедура в съответствие с българското и европейското законодателство „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Тех Енерджи Експанжън“ подписаха договор за доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ - надземна част“.

На събитието присъстваха бившият еврокомисар по предприемачество и индустрия г-н Гюнтер Ферхойген, представители на технологичните лидери Solar Turbines Europe и Honeywell, Община Враца и други.

Общата стойност на договора с ДЗЗД „Тех Енерджи Експанжън“ е в размер до 297 777 777,29 (двеста деветдесет и седем милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем и 0,29) лева без ДДС. Дейностите по договора се съфинансират от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа.

Общата стойност на инвестицията по разширението на Чирен е около 600 млн. лв. Планира се работите по разширение на хранилището да приключат до края на 2024 г.

Проектът цели увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. м3 (към момента е 550 млн. м3), увеличаване на дневния капацитет на добив до 10 млн.м³/ден и на нагнетяване до 8 млн.м³/ден. Към момента максималният дневен капацитет на добив е 3,82 млн. м3/ден, а максималния дневен капацитет на нагнетяване е 3,62 млн.м³/ден.

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов заяви, че увеличеният капацитет за съхранение в ПГХ Чирен ще гарантира сигурността на доставките на природен газ и ще допринесе за подобряване на конкуренцията и достъпа до природен газ от алтернативни източници. Според него проектът има безспорно стратегическо значение за бизнеса, индустрията и хората в България и страните от региона.

„Разширението на Чирен е в пълна синергия с развиващите се проекти за терминали за втечнен газ в региона, включително и Александруполис и амбицията на ЕС за увеличаване на дела на LNG в енергийния микс“, подчерта г-н Малинов.

По думите на председателя на международния съвет на „Главболгарстрой“ г-н Ферхойген проектът е от изключително политическо, икономическо, социално и екологично значение за Европа. 

След събитието бе проведена и работна среща с управляващия директор на „Солар Турбайнс“ за Европа г-н Джак Плеша. Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Малинов подчерта, че успешното сътрудническо на българският газопреносен оператор с американската компания ще продължи. Припомняме, че техни съоръжения функционират на територията на четири компресорни станции у нас.