Уважаеми партньори,

С настоящето „Булгартрансгаз” ЕАД отправя запитване до всички заинтересовани лица, с оглед провеждане на пазарно проучване, за наличието на потенциален интерес от капацитет за пренос на природен газ в посока България – Сърбия през трансграничната точка Киреево/Зайчар за периода от 01.01.2021 г до 01.10.2021.

Заинтересованите лица, в срок до 15.04.2020 г. чрез писмо в свободен текст или чрез попълване на приложения формуляр, следва да уведомят „Булгартрансгаз” ЕАД по ел. поща: info@bulgartransgaz.bg или на следния адрес:

„Булгартрансгаз” ЕАД

1336 София, ж.к. Люлин 2

бул. „Панчо Владигеров” №66

п.к. 3

В случай на проявен пазарен интерес „Булгартрансгаз” ЕАД ще уведоми пазарните участници за размера на допълнителния капацитет. Същият ще бъде предложен за резервиране, съгласно тръжния календар на ЕМОПС на Платформата за резервиране на капацитети (RBP).