Изпълнителният директор на българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов и генералният директор на молдовския държавен газов доставчик „Енергоком“ С.А. г-н Виктор Бинзари подписаха договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз” ЕАД; договор за ползване на Виртуална търговска точка и договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране.

Подписаните документи създават за Молдова възможност за диверсификация и повишаване на сигурността на доставките на природен газ чрез осигурения достъп до алтернативни източници - терминалите за втечнен газ Югоизточна Европа, както и тръбопроводен газ от Азербайджан и други алтернативни доставчици.

Документите бяха подписани по време на посещението на българския държавен глава Румен Радев в Молдова по покана на молдовския президент Мая Санду.

Малинов и Бинзари разговаряха и за бъдещо сътрудничеството между Булгартрансгаз и Енергоком във връзка с реализацията на проектите за разширение на подземното газово хранилище „Чирен“ и плаващия терминал за втечнен природен газ край Александруполис, в който българският оператор участва с акционерен дял от 20%.

Компанията „Енергоком“ С.А. е 100% собственост на Република Молдова. Дружеството притежава лицензия, издадена от Националната агенция за енергийно регулиране на Молдова, за снабдяване с природен газ. Въз основа на лицензията „Енергоком“ С.А. е оторизирано да извършва дейности по търговско и финансово управление на договори за внос на газ за нуждите на вътрешния пазар на Молдова и да сключва преки договори за тази цел с доставчици, преносни оператори и др.