Архив

16.12.2019

О Б Я В А до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

повече »
07.01.2015

Смяна на ръководството на “Булгартрансгаз” ЕАД

С решение на Надзорния съвет на “Булгартрансгаз” ЕАД от 16 декември 2014 г. са извършени промени в състава на Управителния съвет на Дружеството.

повече »
05.12.2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

повече »
16.11.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON ВНЕСЕ ...

В продължение на новината от 8 ноември 2018 г. информираме заинтерсованите страни, че документите, съставляващи проекта на документация за Фаза 3 от процедурата Open Season, внесена за одобрение от КЕВР на 26 октомври 2018 г.

повече »
30.08.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪ ...

Днес, 30.08.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Преносен газопровод до Свищов”. Настоящата тръжна процедура се обявява с цел разширяване на газопреносната мрежа на България чрез

повече »
06.11.2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, бул. ”Панчо Владигеров” № 66, гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: Промяна на инвестиционно предложение на “Булгартрансгаз” ЕАД за

повече »
05.11.2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври

повече »
03.11.2019

О Б Я В А до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, ж.к.“Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

повече »
21.11.2018

”Булгартрансгаз” ЕАД е предприело неотложни действия за защита на тр ...

Във връзка с публикувана информация относно надеждността на транзитния газопровод за Гърция в района на с. Чучулигово общ. Петрич

повече »
14.11.2017

Важно съобщение за пазара - ГО Правец

Важно съобщение за пазара

повече »