На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Първият водороден проект за България е включен в публикувания от Европейската комисия днес Първи списък на проектите от общ интерес и проектите от взаимен интерес за ЕС.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Ще бъдат разработени проекти за добавен капацитет във връзка с повишения интерес за пренос на природен газ от юг на север

Документът бе подписан от изпълнителния директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов и директора на Transportgas Srbija Зоран Йовчич

Газопреносните оператори ще имат важна роля при развитието на пазара на водород в Европа

„С реализацията на проектите за разширяване на инфраструктурата по Вертикалния газов коридор ще се позволи пренос на допълнителни количества природен газ в посока от юг на север“.

По отношение на произхода на стоките данните за държава на непреференциален произход се декларират в митническата декларация в Е.Д. 5/15 „Код на държавата на произход"

Булгартрансгаз е осигурил всички условия за недскриминационен достъп до газопреносната мрежа на България