Днес, 27.07.2020 г., в 07:56 часа е настъпила авария на преносния газопровод за Република Гърция.

В началото на месец юни тази година „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви процедура за набиране на кредитно финансиране в размер на 400 млн. евро

Във връзка с приключването на планово техническо обслужване и профилактични дейности на приемен терминал Къйкьой в Турция

Във връзка с изпълнението на планово техническо обслужване и профилактични дейности на приемен терминал Къйкьой на вход в Турция в периода 23.06.2020 г. – 28.06.2020 г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви първите две обществени поръчки, свързани с реализацията на междусистемната газова връзка България–Сърбия.

След провеждането на Процедура за разпределение на капацитет за съхранение съгласно реда предвиден в т. 5.5 и т. 5.6 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен”, има отказан разпределен капацитет, който ще бъде обявен като свободен капацитет за съхранение.

Министър-председателят Бойко Борсов и президентът на Сърбия Александър Вучич инспектираха с хеликоптер строителството на „Балкански поток“.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. покани „Булгартрансгаз“ ЕАД

На основание § 2 (2) от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ, публ. ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.),

На основание § 2 (2) от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ, публ. ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.)