”Булгартрансгаз” ЕАД уведомява заинтересованите лица, че след провеждане на първоначалната Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2020-2021 г., има останал свободен капацитет за съхранение.

При съобразяване с всички мерки, свързани с въведеното извънредно положение в страната, продължава работата по рехабилитация на съществуващата газопреносна система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Работата по трасето на „Балкански поток“ напредва при съобразяване с всички мерки, свързани с въведеното извънредно положение

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2020-2021 г.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи „Булгартрансгаз” ЕАД и “Transgaz” S.A. изготвиха съвместен доклад за оценка на търсенето

„Булгартрансгаз“ ЕАД бе уведомен от обединение „Консорциум Аркад“ за трудова злополука с фатален край по трасето на „Балкански поток“.

В изпълнение на европейското и българското законодателство, в съответствие с добрите европейски практики и политиката си за прозрачност и недискриминационност, „Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие н

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26

Във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз“ ЕАД

БОТАШ и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за ИТ Странджа/Малкочлар, в тази връзка БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД кани всички мрежови ползватели да изпратят своите коментари по предложените текстове за