Уважаеми партньори, Бихме искали да ви информираме, че към 09:00 ч. днес на анонимния дългосрочен сегмент на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД бе предложена оферта с период на доставка месец април 2020, с цена 26.00 лв./MWh, или с 0.21 лв

Считано от 01 март 2020 г., във връзка с успешното имплементиране на съответните функционалности на платформата за търговия и свързването на информационните системи на газопреносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и на платформата за търговия

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 9 март 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка за оставащите девет месеца на 2020 г., считано от м. април 2020 г.

След проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопре

Бихме искали да Ви информираме, че към 12:00 ч. днес на анонимните сегменти на платформата за търговия бяха сключени сделки за рекордни количества и беше постигната най-ниска среднопретеглена по обем цена.

Важно съобщение за пазара

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че„Топлофикация София“ ЕАД получи всички необходими разрешения от страна на Столичния общински съвет да се регистрира и да бъде активен участник на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В тази връзка бяха

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 10 февруари 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка за оставащите десет месеца на 2020 г., считано от м. март 2020 г. Всеки от месечните продукти е в размер на 166 926 MWh/

Днес, 08.01.2020 г. „Булгартрансгаз” ЕАД сключи Предварителен договор за покупко–продажба на 20% от акционерния капитал на „Газтрейд” С.А., проектното дружество, което ще реализира терминала за втечнен природен газ в близост до град Александруполис, Север

На първо място бихме искали да ви поздравим с новата 2020 г. и да ви пожелаем много лични и професионални успехи. На 2 януари 2020 г. стартира многостранната търговия на платформата на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ като още в първия ден бяха сключени сделки с продук