На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

Ремонт на Транзитен газопровод Ду1000 за Република Гърция и Република Северна Македония между ЛК „Яворово“ и ЛК „Горно Белево“

Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук.

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Стара планина“ № 2.

Лице за контакт от страна на Възложителя:

инж. Ива Иванова - тел. 02/939 62 70; факс 02/939 00 63;

e-mail:  Iva.Ivanova@bulgartransgaz.bg