Уважаеми партньори,

Информираме Ви, че след проведена в периода 11.08.2020 – 24.08.2020 г. публична консултация с решение по протокол УС No 475/03.09.2020 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД  са определени стойности на параметрите по чл.25 на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране (Методиката), валидни за газовата година 2020/2021 както следва:

- размер на малката корекция по чл. 12 ал.4 на Методиката в размер на 8%;

- размер на периода на изчистване на сметката за неутралност при балансиране от 6 месеца;

- прилагат се критериите за определяне на цена на природния газ за балансиране, както следва:

  • Брой на извършени сделки - повече от 3 (три) търговски сделки;
  • Минимален общ обем на извършените сделки  1 500 MWh за деня на отчитане.