Във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз“ ЕАД публикува Проект на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръженията за съхранение и проект на тарифна структура при новия ценови режим.

Проектът на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръженията за съхранение, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД може да намерите тук.