Уважаеми партньори,

Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз“ ЕАД ще проведе процедурите за разпределение на годишен капацитет и процедурите за разпределение на тримесечен капацитет (първи търг за тримесечен капацитет) на вътрешни входни и изходни точки на газопреносната мрежа за газова година 2020/2021, чрез Платформата за резервиране на капацитет (RBP), на 07.09.2020 г. и 14.09.2020 г. съответно.

Всички останали процедури за разпределение на капацитет на вътрешни входни и изходни точки на газопреносната мрежа ще бъдат проведени съгласно календара за търгове на ENTSOG.

Календар на търговете за твърд капацитет на вътрешните точки от ГПС на "Булгартрансгаз" ЕАД и аукционният календар на ENTSOG за газова година 2020-2021, може да намерите ТУК.