„Булгартрансгаз“ ЕАД предвижда внасянето в Комисията за Енергийно и Водно Регулиране на Заявление за утвърждаване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръженията за съхранение, собственост на дружеството, разработени в съответствие с Указания за образуване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръженията за съхранение при прилагане на метод на регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала“.

Предложената тарифна структура и стойностите на отделните елементи в нея ще бъдат публикувани преди внасянето на документите в КЕВР.   

В тази връзка, „Булгартрансгаз“ ЕАД предоставя на вниманието на заинтересованите лица за публично обсъждане Проект на Договор за съхранение на природен газ и Проект на Правила за ползване на подземно газово хранилище „Чирен“.

Подготвените проекти регламентират достъпа и съхранението на природен газ в ПГХ Чирен при новият ценови режим и тарифна структура.

Проект на Договор за съхранение на природен газ можете да намерите тук

Проект на Правила за ползване на подземно газово хранилище „Чирен“ можете да намерите тук

Всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища на официалния електронен адрес: info@bulgartransgaz.bg или на адрес: София 1336, п. к. 3, ж.к. ”Люлин” 2, бул. ”Панчо Владигеров” № 66 в периода от 13.03.2020 г. до 27.03.2020 г. вкл.

Очакваме Вашите предложения и коментари.