По време на посещението си в САЩ изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов се срещна със заместник-помощник секретаря в Бюрото за енергийни ресурси на Държавния департамент на САЩ Лаура Лохман. Те обсъдиха напредъка по предприетите стъпки за гарантиране диверсификацията и сигурността на газовите доставки за Европа. За тяхното постигане е необходимо поддържане на отлично свързана и модернизирана инфраструктура с увеличени капацитети на междусистемно свързване. Малинов информира за заявения висок търговски интерес в провелата се необвързваща фаза на пазарния тест за точките на междусистемно свързване с Гърция - Кулата/Сидирокастро и  с Румъния - Кардам/Негру Вода. По този начин на пазара в Югоизточна Европа ще навлязат още по-значителни количества втечнен природен газ. „Продължаваме да разчитаме на партньорството с компании от САЩ, тъй като с развитието на нови терминали и капацитет за регазификация се очаква търсенето на втечнен природен газ да нараства. Това важи особено за региона на Югоизточна Европа след пускането в експлоатация догодина на терминала Александруполис, където Булгартрансгаз е акционер с 20%“, подчерта Малинов. „Планира се до края на следващия месец да бъде изграден интерконекторът със Сърбия, който ще позволи доставки на втечнен природен газ от терминалите в Гърция и за западната ни съседка“, каза Малинов. Той припомни, че благодарение на увеличените капацитети и двупосочната свързаност на мрежата на Булгартрансгаз със съседни страни, достъп до втечнен природен през България вече имат и Румъния, Украйна, Молдова и Северна Македония.

Владимир Малинов разговаря и с представители на една от водещите изследователски корпорации в САЩ – RAND Corporation, които разработват анализи и предоставят решения по актуални теми. Те обсъдиха ролята на България за развитие на водородната енергетика и прехода към въглеродна неутралност. Като член на Европейския алианс за чист водород и участник в инициативата European Hydrogen Backbone, „Булгартрансгаз“ ЕАД е активен в разработването на проекти за преносна инфраструктура за водород. „Благодарение на добре развитата си газова инфраструктура бъдещата водородна мрежа на Булгартрансгаз ще е основополагаща за изграждане на Югоизточния приоритетен водороден коридор за снабдяване на ЕС. В момента дружеството провежда необвързващо пазарно проучване за търсенето на услуги по пренос на водород. Заявен е интерес както от страна на потенциални производители, така и от потребители на водород, допълни Малинов. От RAND Corporation заявиха готовност да предоставят на страната ни анализ по отношение на допълнителните възможности за засилване на енергийната сигурност.

С представители на международни финансови институции Владимир Малинов обсъди и напредъка по реализацията на проекта за разширението на подземното газово хранилище в Чирен. Продължават разговорите за участие във финансирането на проекта след като през август Европейската комисия одобри мярката за държавна помощ в негова подкрепа.