„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране с решение по протокол УС No 517/17.03.2021 г. на Управителния съвет на дружеството за периода 01.04.2021 г. – 30.09.2021 г. е определена таксата за неутралност при балансиране в размер на 0,057 лв./MWh без включен ДДС.