"Булгартрансгаз" ЕАД информира всички заинтересовани участници в Етап 1 на тръжната процедура за разпределение на годишен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024/2025 г., че следващият кръг на процедурата ще започне от 10:00 ч. (местно време) на 27.03.2024 г.  

Търгът за разпределение на интегрирани единици (Етап 1) продължава в периода 10:00 ч. – 19:00 ч. (край на последния кръг при наличие на интерес от страна на участниците), като всеки кръг е с продължителност 1 час, последван от пауза (pitstop) с продължителност 1 час.

Във връзка с горното, началото на Етап 2 се измества за 10:00 ч. на деня следващия ден, след деня на приключване на Етап 1.