“Булгартрансгаз ” ЕАД има инвестиционно намерение за  изграждане на защитно съоръжение на Транзитен и Магистрален газопроводи при ПК 2307+29,68 преход при р. Тополница, с. Калугерово, обл. Пазарджик. Уведомлението за инвестиционното предложение може да намерите тук.