Бихме искали да уведомим заинтересованите страни, че на 21 юни 2019 г. от 12:00 ч. в Зала Изток на Народното събрание ще се проведе заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание с цел разглеждане, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, №954-01-43 внесен на 19.06.2019г. от ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ и група народни представители.

Измененията са насочени към създаване на условия за лицензиране на дейността организиране на борсов пазар на природен газ, респективно функциониране на газова борса.

Всички заинтересовани страни могат да присъстват на заседанието, информация за което е публикувана на сайта на Народното събрание.

Изявилите желание за участие следва да подадат трите имена и ЕГН на следния имейл адрес: komisia_energetika@parliament.bg