Настоящата секция предоставя информация относно условията за достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и ПГХ Чирен, изискванията и процедурата за присъединавяне към мрежата

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ - ДЕЙСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ