В допълнение на публикуваната на 28 август 2018 г. информация относно временното преустановяване на подаването на природен газ в изходна точка на газопреносната мрежа ГРС- 4 София, „Булгартрансгаз“ ЕАД информира ползвателите на мрежата, че плановите ремонти дейности приключиха предсрочно.

Уведомяваме ползвателите, че считано от 17:00 часа на 30.08.2018 г. започна поетапно възстановяване на газоподаването към засегнатите потребители.