След настъпилата авария на 27-ми юли, екипът на „Булгартрансгаз“ ЕАД извърши ремонтни дейности

Днес, 27.07.2020 г., в 07:56 часа е настъпила авария на преносния газопровод за Република Гърция.

В началото на месец юни тази година „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви процедура за набиране на кредитно финансиране в размер на 400 млн. евро

Във връзка с приключването на планово техническо обслужване и профилактични дейности на приемен терминал Къйкьой в Турция

Във връзка с отказан капацитет за съхранение, разпределен по реда на раздел 5 от Правилата за ползване на ПГХ “Чирен” „Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява заинтересованите лица, че в периода 24 юни 2020 г. - 26 юни 2020 г.

Във връзка с изпълнението на планово техническо обслужване и профилактични дейности на приемен терминал Къйкьой на вход в Турция в периода 23.06.2020 г. – 28.06.2020 г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви първите две обществени поръчки, свързани с реализацията на междусистемната газова връзка България–Сърбия.

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ПУБЛИКУВА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ ПОД ФОРМАТА НА КРЕДИТ ЗА ОПЕРАТИВНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

„Булгартрансгаз“ ЕАД има сключени 8 рамкови договори с финансови институции за администриране и управление на разплащателни и депозитни сметки в лева, евро и щатски долари.

Уведомяваме Ви, че във връзка със задължения по Регламент (ЕС) № 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще проведе процедура по разпределение на годишни