Уважаеми партньори, Бихме искали да ви информираме, че към 09:00 ч. днес на анонимния дългосрочен сегмент на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД бе предложена оферта с период на доставка месец април 2020, с цена 26.00 лв./MWh, или с 0.21 лв

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов ще даде пресконференция

Считано от 01 март 2020 г., във връзка с успешното имплементиране на съответните функционалности на платформата за търговия и свързването на информационните системи на газопреносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и на платформата за търговия

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 9 март 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка за оставащите девет месеца на 2020 г., считано от м. април 2020 г.

След проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопре

Днес, 19.02.2020 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с наименование: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“.

Бихме искали да Ви информираме, че към 12:00 ч. днес на анонимните сегменти на платформата за търговия бяха сключени сделки за рекордни количества и беше постигната най-ниска среднопретеглена по обем цена.

Важно съобщение за пазара

От 7 февруари 2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД официално е регистриран участник на платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД, а на 10 февруари 2020 г. топлофикационното дружество реализира успешно първата си сделка на борсата.

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че„Топлофикация София“ ЕАД получи всички необходими разрешения от страна на Столичния общински съвет да се регистрира и да бъде активен участник на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. В тази връзка бяха