ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20050821X-BG-A-A0A0A-C001_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-05-08T15:00:00+03:00

Начало на събитието

2020-05-26T09:00:00+03:00

Край на събитието

2020-05-29T09:00:00+03:00

Забележка

Недостъпност на засегнатите съоръжения: 100 % за периода 2020-05-26T09:00:00+03:00 - 2020-05-29T09:00:00+03:00, поради необходимост от провеждане на планирани ремонтно-възстановителни работи по участък от газопроводно отклонение "Правец".

Засегнати съоръжения:

АГРС Трудовец С044Р01 (exit) - 58ZC044P01TRUD-0

АГРС Трудовец С044Р02 (exit) - 58ZC044P02TRUD-U

АГРС Трудовец С044Р03 (exit) - 58ZC044P03TRUD-N

АГРС Правец С045Р01 (exit) - 58ZC045P01PRAV-3

ГИС Разлив  С046Р01 (exit) - 58ZC046P01RAZL-X

Очаквана продължителност на събитието: 72 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C