UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NGTN_20191701-06_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2019-07-08T14:00:00+03:00

Начало на събитието

2019-07-01T07:00:00+03:00

Край на събитието

2019-07-06T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

33063957

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

33063957

Причина за прекъсването

Планирани инспекции и ремонтни дейности по магистрален газопровод Север

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 120 часа

Недостъпност на съоръжението: 100 %

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

ГИС Чирен (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000349D

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C