UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NGTN_20194812-16_001

Статус на събитието

Активен

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2019-07-15T11:00:00+03:00

Начало на събитието

2019-08-12T07:07:00+03:00

Край на събитието

2019-08-16T07:07:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

113875780

Разполагаем капацитет

100415000

Технически капацитет

214290780

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности по Балканското направление

Забележка

Очаквана продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 96 часа

Недостъпност на съоръжението: 53 %

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

Негру Вода 1/Кардам (вход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000159I

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C