UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

20060221X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-06-11T11:37:00+03:00

Начало на събитието

2020-06-08T07:00:00+03:00

Край на събитието

2020-06-09T17:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

1726927

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

1726927

Причина за прекъсването

Рехабилитация на участък от магистрален газопровод DN700 Север

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 34 часа

Недостъпност на съоръжението: 100 %

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

ГРС Златна Панега С043Р01 (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

58ZC043P01ZLPN-V

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C