Национална балансова зона - Реален лайнпек и прогноза за лайнпека в края на деня на база на подадените заявки, MWh
National balancing zone - Actual linepack and forecast of the linepack at the end of the gas day, based on the nominations, MWh


Последно обновяване, Last update: 2020-08-08 11:11:02