"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата “Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари”.
 
Срокът за представяне на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 27.02.2020 г.
 
Поканата заедно с приложенията към нея може да свалите от тук.