ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NGTN_20191016-18_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2019-09-27T10:00:00+03:00

Начало на събитието

2019-10-16T07:00:00+03:00

Край на събитието

2019-10-18T07:00:00+03:00

Забележка

Недостъпност на засегнатите съоръженията: 100 % за периода 2019-10-16T07:00:00+03:00 - 2019-10-18T07:00:00+03:00, поради

необходимост от провеждане на извънредни ремонтни дейности по газопроводен участък ОС „Лом Черковна“ до ЛКВ „Каравелово“.

 

Възможни колебания на минималното гарантирано налягане за периода 2019-10-15T12:00:00+03:00 - 2019-10-16T07:00:00+03:00

 

Засегнати съоръжения:

 

АГРС Бяла C030P01 (изход) - 58ZC030P01BYAL-W

АГРС Бяла C030P02 (изход) - 58ZC030P02BYAL-P

АГРС Бяла C030P03 (изход) - 58ZC030P03BYAL-I

 

Очаквана продължителност на  събитието: 48 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C