UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG-GTNTT_20192917-20_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2019-09-20T11:00:00+03:00

Начало на събитието

2019-09-17T07:00:00+03:00

Край на събитието

2019-09-20T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

58917095

Разполагаем капацитет

58135000

Технически капацитет

117052095

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности от страна на DESFA. Работи по КС Петрич.

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 72 часа

Недостъпност на съоръжението: 50 %

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Кулата/Сидирокастро (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000020C

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C