ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG-GTNTT_20191028-01_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2019-10-28T14:00:00+02:00

Начало на събитието

2019-11-04T10:00:00+02:00

Край на събитието

2019-11-04T13:00:00+02:00

Забележка

На 1.01.2020 г. се планира пускане в експлоатация на нова точка на междусистемно свързване Странджа 2 / Малкочлар (вход), EIC 58Z-00000015-S2M.

Наличният капацитет на точката ще се предлага чрез Регионалната Платформа за резервиране на капацитет (RBP).

Първият търг за разпределение на капацитет ще се проведе на 4.11.2019, на който ще бъде предложен тримесечен твърд негрупиран капацитет за периодите: 1.1.2020 – 31.03.2020, 1.04.2020 – 30.06.2020, 1.07.2020 – 30.09.2020.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C