UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG-GTNTT_20193916-02_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2019-10-01T09:00:00+03:00

Начало на събитието

2019-09-16T07:00:00+03:00

Край на събитието

2019-10-01T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

476970185

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

476970185

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности от страна на Боташ (Турция)

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 360 часа

Недостъпност на съоръжението: 100 %

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Странджа/Малкочлар (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000157M

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C