UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

20102021X-BG-A-A0A0A-C001-001

Статус на събитието

Активно

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-10-20T09:00:00+03:00

Начало на събитието

2020-10-27T07:00:00+02:00

Край на събитието

2020-10-30T07:00:00+02:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

983707

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

983707

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности в участъка Ново село - Рельово

Забележка

Очаквана продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 72 часа

Недостъпност на съоръжението: 100 %

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

АГРС Самоков С110Р01 (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

58ZC110P01SAMK-F

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C