ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

21101321X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-10-29T16:23:00+03:00

Начало на събитието

2021-10-25T07:00:00+03:00

Край на събитието

2021-10-29T17:00:00+03:00

Забележка

Планирано прекъсване поради присъединяване на нови съоръжения към газопроводно отклонение Бургас

25.10.2021, 7:00 EET – 27.10.2021, 7:00 EET

Наличен капацитет:

Max789750 kWh/d – ГРС Бургас С059Р02,58ZC059P02BURG-S

Max30000 kWh/d – АГРС Камено С061Р01,58ZC061P01KAMN-1

0 kWh/d  - ГРС Бургас С059Р01, 58ZC059P01BURG-Z

0 kWh/d  - ГРС Бургас С059Р03, 58ZC059P03BURG-L

0 kWh/d  - ГРС Бургас С059Р04, 58ZC059P04BURG-E

0 kWh/d  - АГРС Дебелт С060Р01, 58ZC060P01DEBL-9

0 kWh/d  - АГРС Дебелт С060Р02, 58ZC060P02DEBL-2

0 kWh/d  - АГРС Камено С061Р02, 58ZC061P02KAMN-V

0 kWh/d  - АГРС Камено С061Р03, 58ZC061P03KAMN-O

0 kWh/d  - ГИС Дебелт Еми С062Р01, 58ZC062P01EMI--I

0 kWh/d  - АГРС Лозарево С064Р01, 58ZC064P01LOZR-G

 

27.10.2021, 7:00 EET – 29.10.2021, 17:00 EET

Наличен капацитет = 0 kWh/d

0 kWh/d  - ГРС Бургас С059Р02, 58ZC059P02BURG-S

0 kWh/d  - АГРС Камено С061Р01, 58ZC061P01KAMN-1

0 kWh/d  - ГРС Бургас С059Р01, 58ZC059P01BURG-Z

0 kWh/d  - ГРС Бургас С059Р03, 58ZC059P03BURG-L

0 kWh/d  - ГРС Бургас С059Р04, 58ZC059P04BURG-E

0 kWh/d  - АГРС Дебелт С060Р01, 58ZC060P01DEBL-9

0 kWh/d  - АГРС Дебелт С060Р02, 58ZC060P02DEBL-2

0 kWh/d  - АГРС Камено С061Р02, 58ZC061P02KAMN-V

0 kWh/d  - АГРС Камено С061Р03, 58ZC061P03KAMN-O

0 kWh/d  - ГИС Дебелт Еми С062Р01, 58ZC062P01EMI--I

0 kWh/d  - АГРС Лозарево С064Р01, 58ZC064P01LOZR-G

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C