ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22091521X-BG-A-A0A0A-C001_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-09-15T15:00:00+03:00

Начало на събитието

2022-09-26T07:00:00+03:00

Край на събитието

2022-09-29T07:00:00+03:00

Забележка

Планирано прекъсване на капацитет за пренос на ГИС Сандански и ГИС Сандански 2, поради ремонт по преносен газопровод Ду700.

Наличен капацитет на засегнатите съоръжения:

0 kWh/d  - ГИС Сандански С115Р01, 58ZC115P01SAN1-I

0 kWh/d  - ГИС Сандански С115Р02, 58ZC115P02SAN1-B

0 kWh/d  - ГИС Сандански 2 С126Р01, 58ZC126P01SAN2-V

Прогнозна продължителност на  събитието: 72 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C