ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20091821X-BG-A-A0A0A-C_001-002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-11-20T10:30:00+02:00

Начало на събитието

2020-09-29T07:00:00+03:00

Край на събитието

2020-10-01T07:00:00+03:00

Забележка

Недостъпност на засегнатите съоръжения: 100 % за периода 2020-09-29T07:00:00+03:00 - 2020-10-01T07:00:00+03:00, поради присъединяване на новоизградени технологични съоръжения след реконструкция на ГРС Ловеч.

Засегнати съоръжения:

ГРС Ловеч С039Р01 (изход) - 58ZC039P01LOVC-N

ГРС Ловеч С039Р02 (изход) - 58ZC039P02LOVC-G

ГРС Ловеч С039Р03 (изход) - 58ZC039P03LOVC-9

Продължителност на събитието: 48 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C