ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22091421X-BG-A-A0A0A-C001_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-09-14T14:40:00+03:00

Начало на събитието

2022-09-19T10:00:00+03:00

Край на събитието

2022-09-19T19:00:00+03:00

Забележка

Наличният капацитет на точката IP Стара Загора, EIC 58Z-IP-00034-STZ (точка на междусистемно свързване между мрежата на Булгартрансгаз и Интерконектор Гърция-България (IGB)) ще се предлага чрез Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) в съответствие с аукционния календар на ENTSOG.

Първият търг за разпределение на капацитет ще се проведе на 19.09.2022, на който ще бъде предложен месечен твърд капацитет за Октомври 2022.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C