UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

21042721X-BG-A-A0A0A-C002-002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-05-25T10:10:00+03:00

Начало на събитието

2021-05-14T07:00:00+03:00

Край на събитието

2021-05-22T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

101804036

Разполагаем капацитет

16000000

Технически капацитет

117804036

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности на DESFA и Булгартрансгаз

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 192 часа

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Кулата/Сидирокастрo (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000020C

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C