UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

21052121X-BG-A-A0A0A-C001-002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-06-14T08:40:00+03:00

Начало на събитието

2021-06-08T07:00:00+03:00

Край на събитието

2021-06-11T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

117804036

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

117804036

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности в участъка КС „Ихтиман“ – ЛК „Пиперево“

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 72 часа

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Кулата/Сидирокастрo (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000020C

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C