UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

22081821X-BG-A-A0A0A-C001_001

Статус на събитието

Активен

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-08-18T10:02:00+03:00

Начало на събитието

2022-09-26T07:00:00+03:00

Край на събитието

2022-09-29T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

64529700

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

64529700

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности в участъка ОС Пиперево – КС Петрич

Забележка

Прогнозна продължителност на  събитието: 72 часа

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

Кулата/Сидирокастрo (вход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000020C

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C