ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20100721X-BG-A-A0A0A-C001-002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-10-21T10:15:00+03:00

Начало на събитието

2020-10-13T07:00:00+03:00

Край на събитието

2020-10-21T07:00:00+03:00

Забележка

Планирано прекъсване на капацитета в двете посоки на IP Кулата/Сидирокастро поради планирани ремонтни дейности на Булгартрансгаз и DESFA.

 

Период: 13.10.2020T07:00:00+03:00 – 16.10.2020T07:00:00+03:00

100% недостъпност на засегнатите съоръжения:

IP Кулата/Сидирокастро вход

IP Кулата/Сидирокастро изход

 

Период: 16.10.2020T07:00:00+03:00 – 21.10.2020T07:00:00+03:00

100% недостъпност на засегнатите съоръжения:

IP Кулата/Сидирокастро вход

 

Период: 16.10.2020T07:00:00+03:00 – 21.10.2020 T07:00:00+03:00

34% недостъпност на засегнатите съоръжения:

IP Кулата/Сидирокастро изход

Разполагаем капацитет = 40 000 000 kwh/d

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C