ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20102021X-BG-A-A0A0A-C003-001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-10-20T09:00:00+03:00

Начало на събитието

2020-10-27T07:00:00+02:00

Край на събитието

2020-10-30T07:00:00+02:00

Забележка

Планирано прекъсване на капацитета в двете посоки на IP Кулата/Сидирокастро поради планирани ремонтни дейности на Булгартрансгаз и DESFA.

Период: 27.10.2020, 7:00 EET – 30.10.2020, 7:00 EET

100% недостъпност на засегнатите съоръжения:

IP Кулата/Сидирокастро вход

IP Кулата/Сидирокастро изход

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C