ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20102021X-BG-A-A0A0A-C004-001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-10-20T09:00:00+03:00

Начало на събитието

2020-10-30T07:00:00+02:00

Край на събитието

2020-10-31T07:00:00+02:00

Забележка

Планирано прекъсване на капацитета в двете посоки на IP Кулата/Сидирокастро поради планирани ремонтни дейности на DESFA за

периода: 30.10.2020, 7:00 EET – 31.10.2020, 7:00 EET

100% недостъпност на:

IP Кулата/Сидирокастро вход

Разполагаем капацитет = 0 kwh/d

34% недостъпност на:

IP Кулата/Сидирокастро изход

Разполагаем капацитет = 40 000 000 kwh/d

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C