ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20072721X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-07-28T14:30:00+03:00

Начало на събитието

2020-07-27T7:56:00+03:00

Край на събитието

2020-07-28T24:00:00+03:00 (предполагаем срок)

Забележка

Непланирано прекъсване по газопреносната система. 

Засегнати съоръжения:

IP Кулата / Сидирокастро вход/изход

Недостъпност на засегнатите съоръжения: 100%

Планиран/вероятен срок за възстановяване на физическия пренос през IP Кулата / Сидирокастро - 24:00 ч. EET, 28.07.2020 г.

Допълнителна информация за събитието ще бъде публикувана своевременно.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C