ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20072721X-BG-A-A0A0A-C001_003

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-07-29T11:00:00+03:00

Начало на събитието

2020-07-27T7:56:00+03:00

Край на събитието

2020-07-29T09:45:00+03:00

Забележка

Непланирано прекъсване по газопреносната система. 

Засегнати съоръжения (100% недостъпност):

IP Кулата / Сидирокастро вход/изход

Физическият пренос през IP Кулата / Сидирокастро е възстановен в 9:45 EET, 29.07.2020 г.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C